کرمان موتور شیراز- حسینی

قیمت روز خودرو های کرمان موتور در شیراز چهارشنبه 17 شهریور 1400

قیمت جک جی4 اتوماتیک99 – 375م

جک جی 4 اتوماتیک 1400 – 400م

جک اس3 اتوماتیک 99 – 515م

جک اس 3 اتوماتیک 1400 – 540م

جک اس5 اتوماتیک 1399 – 745م

جک اس 5 اتوماتیک 1400 – 770م

جک تی هشت اتوماتیک 1400 – 1,050م

قیمت روز خودرو های کرمان موتور در شیراز

5 پاسخ

جهت مشاوره رایگان فرم زیر را پر کنید