کرمان موتور شیراز- حسینی

فروش KMC T8 در شهر شیراز نمایندگی ۲۶۰۶ حسینی

شرایط تحویل فوری تعداد محدود KMC T8 در شیراز دی‌ماه ۱۴۰۲

توجه ⚠ فرم رزرو ​KMC T8 در پایین این صفحه قرار دارد

  • قیمت KMC T8 نقدی حدود یک میلیارد و پانصدمیلیون تومان

    در این حالت سند KMC T8 آزاد می باشد.

  • کمترین پیش‌پرداخت KMC T8 ۷۵۰ میلیون‌تومان

    توجه داشته باشید که در این حالت مبلغ هر چک بیشتر می شود تا سقف ۷۳میلیون‌تومان

  • کمترین قسط KMC T8 ۲۰ میلیون ۴۰۰ هزارتومان
  • خسارت تاخیر تحویل KMC T8

    درصورتی که بعد از ۱۰ روز از زمان تکمیل مدارک و ثبت‌نام خودرو تحویل داده نشود.

شرایط تحویل فوری تعداد محدود KMC T8 در شیراز دی‌ماه ۱۴۰۲