کرمان موتور شیراز- حسینی

فروش KMC K7 در شهر شیراز نمایندگی ۲۶۰۶ حسینی

شرایط تحویل فوری KMC K7 در شیراز نمایندگی کرمان موتور حسینی

شرایط تحویل فوری KMC K7 در شیراز نمایندگی کرمان موتور حسینی

شرایط کی7
877 میلیون تومان پیش‌پرداخت
یکساله
هر سه ماه 313میلیون تومان
دوساله هر سه ماه 176میلیون تومان

975میلیون پیش پرداخت
یکساله هر سه ماه 283میلیون تومان
دوساله هر سه ماه 160 میلیون تومان
1.070میلیون تومان
30ماهه
هر سه ماه 122میلیون

  • قیمت KMC K7 نقدی

    در این حالت سند KMC K7 آزاد می باشد.

  • کمترین پیش‌پرداخت KMC K7 877میلیون

    توجه داشته باشید که در این حالت مبلغ هر چک بیشتر می شود تا سقف ۱۰۴ میلیون‌تومان

  • کمترین قسط KMC K7 ۴۰ میلیون‌تومان
  • خسارت تاخیر تحویل KMC K7

جهت مشاوره رایگان فرم زیر را پر کنید