کرمان موتور شیراز- حسینی

فروش KMC T8 در شهر شیراز نمایندگی ۲۶۰۶ حسینی

شرایط فروش اقساطی KMC T8 با اقساط ۲۴ ماهه – دی و بهمن ۱۴۰۲ – تحویل شیراز

شرایط فروش اقساطی KMC T8 با اقساط ۲۴ ماهه – دی و بهمن ۱۴۰۲ – تحویل شیراز

12سرویس دوره ای اول تا60هزار کيلومتر و در طول مدت گارانتی رایگان
اقساط بصورت هردو ماه یک چک محاسبه گردیده است و تاریخ اولين چک1403/02/25می باشد.
پرداخت آخر به صورت یک فقره چک به تاریخ یک ماه پس از آخرین قسط می باشد
سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.
خودروها بدون بيمه بدنه واگذار نمی گردند و هزینه آن به مبلغ پيش پرداخت اضافه خواهد شد

*کليه هزینه ها، ماليات ها، عوارض، بيمه شخص ثالث،ماليات نقل و انتقال، ماليات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های
سال1402محاسبه شده است، بدیهی است در صورت تغيير قوانين و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.

  • قیمت KMC T8 نقدی ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    در این حالت سند KMC T8 آزاد می باشد.

  • کمترین پیش‌پرداخت KMC T8 ۸۵۰ میلیون
  • کمترین قسط KMC T8 ۱۰ میلیون
  • خسارت تاخیر تحویل KMC T8 ۲.۵٪ ماهانه

    درصورتی که بعد از ۴۵روز از زمان تکمیل مدارک و ثبت‌نام خودرو تحویل داده نشود.

جهت مشاوره رایگان فرم زیر را پر کنید