کرمان موتور شیراز- حسینی

فروش KMC T8 در شهر شیراز نمایندگی ۲۶۰۶ حسینی

شرایط فروش اقساطی ویژه اسفند ۱۴۰۲ برای KMC T8 نمایندگی شیراز

توجه ⚠ فرم رزرو ​KMC T8 در پایین این صفحه قرار دارد

 • قیمت KMC T8 نقدی ۱.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰۰ تومان

  در این حالت سند KMC T8 آزاد می باشد.

 • کمترین پیش‌پرداخت KMC T8 965 میلیون تومان

  توجه داشته باشید که در این حالت مبلغ هر چک بیشتر می شود تا سقف هر سه ماه ۱۲۴ میلیون تومان

 • کمترین قسط KMC T8 هر سه ماه ۸۹ میلیون تومان

  تاریخ اولین چک ۱۵ شهریوز ۱۴۰۳ در این حالت مبلغ پیش‌پرداخت یا تعداد اقساط بیشتری می شود.

 • خسارت تاخیر تحویل KMC T8

  درصورتی که بعد از ۹۰ روز کاری از زمان تکمیل مدارک و ثبت‌نام خودرو تحویل داده نشود.

رایط فروش KMC T8 خرید فقط از طریق نمایندگی (از ۲۰ تا ۲۴ اسفند)

پیش پرداخت 965 میلیون تومان

اقساط ۱۸ ماهه
هر سه ماه ۱۲۴ میلیون تومان

اقساط ۲۴ ماهه
هر سه ماه ۹۹ میلیون تومان

اقساط ۳۰ ماهه
هر سه ماه ۸۹ میلیون تومان

سفید مشکی قرمز آبی‌زنگاری / تحویل ۹۰ روز کاری / تاریخ اولین چک ۱۵ شهریور ۱۴۰۳

قیمت مصوب: ۱.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰۰ تومان

جهت مشاوره رایگان فرم زیر را پر کنید